Søren Ankarfeldt

Uddannelse

1970-72

Danmarks Designskole, linjen for tegning og grafik

1973-81

Det Kgl. Danske Kunstakademi (professorerne Sven Dalsgaard, Richard Mortensen og Albert Mertz)

Separatudstillinger

2022 ÅR52 - 52ÅR værker fra 1970-2022, Classeværelset, København

2022 Magasinet, Skælskør

2022/20/16/14/12 GalleriLarsBorella, Klampenborg

2021 Parløb, Stiftmuseet Maribo med Elisabeth Ryde

2021 Huset i Asnæs med Elisabeth Ryde,  Asnæs

2018 Billeder uden lærred, Udstillingsstedet.dk, Sorø

2015 Fra Sans og Samling, Hårbøllehuset, Møn

2014 KulturArkaden, Vordingborg
2014 Galleri Moment, Ängelholm, Sverige

2011 Papart, Kunstnerhuset i Classensgade, København

2010 Galleriet, Jørgen Østergaard, Ikast

2009 Input-Output, Backyard Gallery, København

1992 Vejle Kunstmuseum

1992/1986 Kunsthallen Nikolaj, København

1987-2002 Galleri Trap, København

Gruppeudstillinger

2023 Husets Hvin, Art Week, Kunstnerhuset Classensgade, København

2023 Udstillingstedet.dk, Sorø

2023/21 Koloristerne, Den Frie, København

2022 Bild-fortællinger, Das Atalier, Kiel, Tyskland

2022 Second Ego, Allan Gabi - Giancarlo Cavaletti, Classeværelset, København

2021 Den sorte hingst vender tilbage, Greens Boghandel, Virum

2020 Kiek de dat an, Centralbiblioteket, Flensborg, Tyskland

2019 Kiek de dat an, Künstlermuseum Heikendorf, Tyskland

2019 Kiek de dat an, Classeværelset, Kunstnerhuset Classensgade, København

2019 Åben Hus, Kunstnerhuset i Classensgade, København

2019 Koloristerne, Den Frie, København

2018 Artweek, Kunsternhuset i Classensgade, København

2016 Kvadrat 16, Valby

2015 Udkast, Hejserummet Kunstnerhuset i Classensagde, København

2015 Janusbygningen, Tistrup

2015 Koloristerne, Rundetaarn, København

2015 På Divaneseren, Galleri Houcon, Frederiksberg

2015/14 Artists Books, Svends Bibliotek, København,

1999-2010/2013 Koloristerne, Den Frie, København

2012 Omkring, Møstings Hus, Frederiksberg

2012 Koloristerne, Bornholms Kunstmuseum

2011/1986 Septemberudstillingen, Sophienholm, Kgs. Lyngby

2008 ....en hilsen til StormP, Brøndsalen, Frederiksberg

2002/03 Art Copenhagen, Art Paris, Art Miami (Galleri Egelund)

1995 Ecce Homo, Gl. Holtegaard, Holte

1991/90/89/88 Min Tid som Pilot, Den Frie, Konsthallen Göteborg,
samt museer i Estland, Letland, Litauen og Sct. Petersborg

1989/1982 Charlottenborgs Forårs- og Efterårsudstilling, Charlottenborg

1984 Gud og Grammatik, Charlottenborg, København

1983-1986 Storm og Stille, Den Frie, København

1981/1979 Kunstnernes Efterårsudstilling, Den Frie, København

Legater

DBF Coronalegat 2021

Statens Kunstfond arbejdslegat 2019

Statens Kunstfond rejselegat 2010/12

Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat 2001-03

Akademiets Rejselegat 1987

Maleren Karl Mogensens Fond

Etatsråd, overretssagfører I.R.Lunds Fond til fremme af kunst 1988

Kunstnerfonden af 1973

Nifka Legatbolig: Dalsåsen og Bergen, Norge 2001

Frederiksbergfondens Legatboliger: Berlin 2004, Paris 2006, Barcelona 2009/10

San Cataldo, Italien 2016

BKF legatbolig, Berlin 2017

 

Repræsenteret

Statens Kunstfond  

Herning Kunstmuseum

Glostrup Ret, Nævningesalen

Åbenrå Ret                                                

Vejle Kunstmuseum

Vendsyssel Kunstmuseum

Hygum Kunstmuseum

Københavns Kommunes Kulturfond

Gladsaxe Kommune

Hørsholm Kommune

Ängelholms Kommune

Bestyrelser, tillidshverv og medlemskaber

Bestyrelsen Frederiksberg Gavludvalg, siden 2016-17

Bestyrelsen Frederiksberg Forum 2000-17

Bestyrelsesmedlem af Den Erhvervsdrivende Fond, Kunstnerhuset i Classensgade, 2011-21

Bestyrelsesmedlem Kunstnerhuset i Classensgade, 1997-21, formand 2011-21

Medlem af bestyrelsen for Fabrikken for Kunst og Design 2009-11

Akademieraadets Udvalg vedr. alment boligbyggeri, kunstnerboliger og tegnestuer 2008-10

Medlem af Akademiraadet 2002-2004

Medlem af Koloristerne siden 2002

Medlem af Akademiet siden 2001

Medlem af Kunstnersamfundet siden 1984

Censor ved Charlottenborgs Forårs- og Efterårsudsilling 1984-87

Udefra kommende censor ved optagelse til Det Kgl. danske Kunstakademi 1984